Merhaba

Video içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://tr.sevenload.com/uyeler/vozyaman/videolar Fotoğraf içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://tr.sevenload.com/uyeler/vozyaman/resimler

HAİNLİK ÖĞÜTLERİ-Risale-i Nur Denen Kepazelik! Kürt Sait'in gerçek yüzü(Hepsi kanıtıyla)

20 Ağustos 2008 Çarşamba

HAİNLİK ÖĞÜTLERİ-Risale-i Nur Denen Kepazelik! Kürt Sait'in gerçek yüzü(Hepsi kanıtıyla)

Ve işte Kürt Saidin GERÇEK YÜZÜ kendi sitelerinden kaynaklı olarak karşınızda!Bugüne kadar forumda bu adamı savunanlar bizlere'Hangi babayiğit kaynak gösterecek,risalelerden kanıt koyacak'diyordunuz işte MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİNDEN BİRİ çıktı ve beklenen gün geldi!Bu adamın ne mal olduğu kendi sitelerinden kanıtlarıyla birlikte bu konu başlığında!


Bu konuyu arşivleyin,yakınlarınıza,bu kepazeliği savunanlara kaynak olarak gösterin!Bir haftalık emeğin sonunda hazırlanan konuyu dikkatle okuyun!


BAŞLIYORUZ...


Zaman zaman hepimiz duymuşuzdur. Risale-i Nur denilen, safsata ve kepazeliğin dik alası kitapta;Ata' mıza hakaretler edilmekte,deccal denilmekte,kendini peygamber sanan bir deli, (Said-i Nursi!!!!) halkın beynini yıkamakta, o saçma kepazeligi Kur'an ile eş tutmakta, o saçmalıkların kendisine Allah tarafından geldigini söylemekte, pek çok keramet ve mucizeler oldugunu yazmaktadır.


Bunları çoğu kez duymuşuzdur ve bu safsata'nın tuzağına düşmüş, beyni yıkanmışlarla tartıştığımızda ise çoğu kez;

"Risale-i Nur'da öyle birşey yazmıyor, sen hiç 5000 sayfalık külliyatı okudun mu?" şeklinde cevaplarla karşılaşmışızdır.


Ee, doğal olarak o saçmalığı okumaya tenezzül etmediğimiz için ilgili sayfa ve maddeleri verememişizdir.

Sadece aydınlarımızdan okuduğumuz bilgilerle yetiniyor ve onlara güveniyorduk. Ancak sayfa ve madde no'su ile araştırmamıştık...

İşte, şimdi o an geldi... Bu beyni yıkanmışlara anında sayfa ve madde no'suna kadar herşeyin cevabını verebilecek çalışmayı sizler için bir kaç haftalık çalışmadan sonra hazırladık...


VE TEPKİMİZ BU NOKTADA BAŞLAYACAK!!!!

Sizlerle ortak bir plan, strateji belirleyip bu saçma Risale-i Nur denilen kitabın, Ata' mıza hakaret eden bu saçmalığın,insanların beynini yıkayıp kandıran, hatta Rusya'da bile faaliyetleri yasaklanan bu kepazeligin son bulması için gerekli yerlere tepki gösterecegiz...

Hedeflerimizi sizlerin de görüşleri doğrultusunda belirleyeceğiz.


Risale-i Nur saçmalıklarının belli başlı olanlarını sizlere sunuyoruz.

İlk önce o saçma kitaptaki ana temadan başlık attık.

Ardından ilgili kitabın sayfa ve madde no'sunu yazdık...


Ve daha sonra ilgili yazıdan bir paragrafı sunduktan sonra, paragrafın altında internetten de kolayca tastik edebilmeniz için ilgili sayfanın bağlantı yolunu (link) ekledik.


YAZILARI ARŞİVLEYİNİZ,ÇEVRENİZLE PAYLAŞINIZ,BÜTÜN BU KEPAZELİKLERİ ANLATINIZ..

(Hiç kimse,"bunlar yalan" diyemeyecek,çünkü hepsini kendi kitap ve sitelerinden belgeledik.)

************

İŞTE GERÇEKLER.

Mustafa Kemal'e deccal dedigi yer...

Şualar - Sayfa 361 -


http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=361


65: Süfyan ve bir İslâm deccalı, Mustafa Kemâl olduğu Beşinci Şuada anlaşılıyor.

66: Şapka fes gibidir. İman ile hiç alâkası yoktur

67-68: Şapkanın küfür alâmeti ve devam-ı ısrarı da dinsizlik olması üzerinde çok durmaktadır.

Şapkanın giyilmemesi için propagandaya ve kendi tabirlerince mücadele ve mücahedeye giriştikleri görülmektedir.

69: Nur talebelerinin şapka giymeyerek bere giydikleri müşahede edilmiştir.

70: Şapkanın küfür alâmeti olması ve sayılması bir iman haline geldiği gibi......

---------------------------------------------------------------

Mustafa Kemal'e katıksız kafir diyor!!!!!!!!!!!!!

Şualar, Sayfa 313


-Ezcümle, bir hadiste, "âhir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar,alnında 'Hâzâ kâfirün' (katıksız kafir) yazılmış bulunur" diye hadis var deyip benden sordular.

Dedim: "Bir acîp şahıs bu milletin başına geçer ve sabah kalkar,başına şapka giyer ve giydirir."

Bu cevaptan sonra bunu sordular: "Acaba o zaman onu giyen kâfir olmaz mı?"

Dedim: "Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat, baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşaallah Müslüman edecek."

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=313


------------------------------------------------------------------------

Mustafa Kemal'e karşı Nurun tokadı ......dediği yer;

Şualar, Sayfa 334


İkinci esas: Neşriyatı gizlemesi - gizli düşmanlar yanlış mânâ verdirmesin.

Yoksa siyasete ve dünya âsâyişine temas cihetiyle değildir. Hem eski harfle teksir makinesini bir bahane bulmasınlar. Mustafa Kemal'e karşı Nurun tokadı ise HAŞİYE altı mahkeme ve Ankara makamatı bilmiş, ilişmemişler ve bize beraat verdiler ve Beşinci Şua ile beraber bütün kitaplarımızı iade ettiler. Hem onun

fenalığını göstermek, ordunun kıymetini muhafaza etmek içindir. Bir şahsı sevmemesi,orduyu muhabbetkârane senâ içindir.

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=334


---------------------------------------------

Şapkaya itiraz ediyor,sarhoş kıyafeti diyor!

Şualar, Sayfa 259


Sonra o zâlim, dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar dediler:

"Sen, yirmi senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın.

Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın, eski kıyafetinle bulundun. Halbuki on yedi milyon bu kıyafete girdi."

Ben de dedim: On yedi milyon değil, belki yedi milyon da değil, belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak yedi bin Avrupa-perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iye ve cebr-i kanunî cihetiyle girmektense, azîmet-i şer'iye ve takvâ cihetiyle, yedi milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim. Benim gibi yirmi beş

seneden beri hayat-ı içtimaiyeyi terkeden adama "inat ediyor,bize muhaliftir" denilmez. Haydi, inat dahi olsa, madem Mustafa Kemal o inadı kıramadı ve iki mahkeme kırmadı ve üç vilâyetin hükûmetleri onu bozmadı; siz neci oluyorsunuz ki, beyhude hem milletin, hem hükümetin zararına, o inadın kırılmasına çabalıyorsunuz?


http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=259

-----------------------------------------------

Dehşetli adam rakı müptelası,başkalarını da alıştıracak diyor!!!!

Şualar, Sayfa 314


Sonra dediler:

"Aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hadise ile 'Süfyan' olduğu bilinecek."


Ben de cevaben dedim: "Bir darb-ı mesel var. Çok israflı adama eli deliktir denilir. Yani elinde mal durmuyor,

akıyor, zâyi oluyor deniliyor. İşte o dehşetli adam bir su olan rakıya müptelâ olup, onunla hasta olacak ve kendisi hadsiz israfata girecek, başkalarını da alıştıracak."

Sonra birisi sordu ki: "O öldüğü zaman İstanbul'da dikili taşta şeytan dünyaya bağıracak ki, filân öldü."

O vakit ben dedim: "Telgrafla haber verilecek." Fakat bir zaman sonra,radyo çıkmış işittim. Eski cevabım

tam değilmiş bildim. Sekiz sene sonra Dârü'l-Hikmette iken dedim:

"Şeytan gibi radyoyla dünyaya işittirecek."

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=314

----------------------------------------------------------


Ve yine Mustafa Kemal'e söylüyor!!!!!Kahraman ordunun zaferi ve şerefi ona verilmez, Çünkü bütün şerefi ve mânevî ganimeti o dostuna verip, orduyu şerefsiz bırakıyor.

Şualar sayfa 315

Beşinci Şuada sen hiç kalben nedamet etmedin mi ki, onu rakıdan ve şaraptan su tulumbası gibi tâbirlerle tezyif etmişsin?"

Ben onun bütün bütün mânâsız ve yanlış ve dostluk taassubuna mukabil derim: Kahraman ordunun zaferi ve şerefi ona verilmez,yalnız onun bir hissesi olabilir. Nasıl ki ordunun ganimeti, malları,erzakları bir kumandana verilse zulümdür, dehşetli bir haksızlıktır.

Evet nasıl o insafsız, o çok kusurlu adamı sevmemekle beni itham etti,âdeta vatan hâini yaptı. Ben de onu, orduyu sevmemekle itham ediyorum. . Hakikat ise, müsbet şeyler, haseneler, iyilikler cemaate,orduya tevzi edilir ve menfîler ve tahribat ve kusurlar başa verilir.Eski Harb-i Umumîden biraz evvel, ben Van'da iken, bazı dindar ve müttakî zatlar yanıma geldiler.


Dediler ki: "Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor. Gel, bize iştirak et.Biz bu reislere isyan edeceğiz."

Ben de dedim: "O fenalıklar ve o dinsizlikler,o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onunla mes'ul olmaz.

Bu Osmanlı ordusunda belki yüz bin evliya var. Ben bu orduya karşı kılıç çekmem ve size iştirak etmem."

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=315

----------------------------------------------------------------------------------------

İngilizler, islamı kendi elinizle bitirin diyor..


Bugün kü F.G' de aynı yolda ilerliyor!!!!! Eski Amerikan Cia şefi, Ronald Kessler'in "Cia at War" kitabında da aynısı var!

Fetullah Gülen(ya da Fethullah), Dinlerarası diyalog ve ılımlı islama öncülük ediyor.

Yabancılar , aramızdaki dostluğun tek engeli islam diyorlar, yahudi ve hristiyanlar hakkındaki sert ayetler diyorlar.

İslam'ı kendi ellerinizle bitirin diyorlar.İşte İngilizlere hizmet eden din simsarı said nursi, işte amerikanlara hizmet eden din simsarı fetto!!!! İkisi de aynı.... Aşağıdaki sözlerini okuyunuz...


Emirdağ Lahikası, Sayfa 277


Büyük Doğu'nun yirmi dokuzuncu sayısında; "Lozan'ın İçyüzü" diye yazılan makaleden.

İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en mânidar sözünü söyledi.

Dedi ki:

"Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâmı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulûs birliği etmiş olur ve

Hıristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır; biz de kendisine dilediğini veririz."

Lozan'da Türk murahhas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakikî kasıtları anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hıristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki ruh ve mukaddesat kökünden ayırmak

olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki:


"Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden, yani an'ane-i İslâmiyetten kurtulmak hususunda besledikleri-yâni İsmet'in beslediği-azmin, inkâr edilmez delilidir."

Sonra Ankara gizli meclis toplantıları... Fakat esas meselelerde daima baş başa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar: "Din öldürülecektir."

Lozan Konferansının ikinci sayfası: "..... Artık herşey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile herşey yapılacak.

Yeni hizbin (Kemalizm ve İsmet hükûmeti) bundan böyle, bu millette,İslâmiyeti katletmek prensibiyle hareket etmekte,hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehl-i salip kumandanlarından, dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudut dışı değil de,hudut içi ve millî irade yaftası altında çalışacağı şüpheden varestedir."

Nihaî Vesika Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarasında,"Türklerin istiklâlini niçin tanıdınız?" diye yükselen itirazlara,Lord Gürzon'un verdiği cevap:

"İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları, mâneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz.

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Pa ge=277

------------------


Mustafa Kemal ve İsmet islamiyeti öldürüyor diyor!!!!

Emirdağ Lahikası, Sayfa 278Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır."

Artık bunun üzerine herşey ap açık anlaşılıyor, değil mi?

Gizli anlaşmanın entrikası

Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun'î istiklâl işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile,Yahudiliktir. Buna memur-u müşahhas kimse de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum'dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvelâ Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türkün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu,tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani, masonluk hasebiyle Kur'ân'ın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthiş plânının zeminini Amerika'da hazırladıktan sonra İngiltere'ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:

"Siz Türkiye'nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyeti ve İslâmî temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum."


Aynı Hayim Naum Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendine dost bulmuş.

Onun için üçü birleşmiş. Ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mâni kalmamıştır.

Hayim Naum o sırada Ankara'ya kadar da uzanarak plânın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde-yani Mustafa Kemal yanında-emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir.

Öyle ki, bu tesir, mahut mevzuda Hayim Naum'dan daha heveskâr ve gayretli bir İslâmiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türkü içinden vurmanın plânını gerçekleştirmek için her unsur

tamamlanmıştır.

İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur sene evvel hadis-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hadiseyi tasdik ettiği gibi; ve Şeriat-ı Ahmediyeye ihanet eden o dehşetli

şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve yirmi beş seneden beri Nurcuların imhasına keyfî kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor.

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Pa ge=278


---------------

Kur'an a zararlı, ölmüş gitmiş adam, Mustafa Kemal diyor!!!!!!!

Emirdağ Lahikası, Sayfa 247Bana hücum eden garazkarların en esaslı sebebi, Mustafa Kemal in dostluğu ve tarafgirliği vesilesiyle beni eziyorlar.

Ben de o garazkarlara derim ki:

Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükumetten alakası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir hadis-i şerifin ihbarıyla Kur'ân a zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi.

Ben de beş yüz seneden beri kahramanlığıyla ve hakperestliğiyle dünyaya meydan okuyan kahraman bir ordunun şerefini ve zaferini hilaf-ı hakikat olarak M. Kemal e vermediğim için,garazkar dostları, beni yirmi senedir bahanelerle tazip ediyorlar.


Evet, mahkemede ispat ettiğim gibi, "şerefler, müsbet hayırlar,maddi-manevi ganimetler orduya, cemaate verilir, tevzi edilir; kusurlar, menfi icraatlar başa, reise verilir" diye bir kaide-i hakikatle, "Kahraman ordunun ve bilfiil asker ve asker başında çalışan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal e verilmez;

belki kusurlar, hatalar yalnız ona verilir" diye, beni onu sevmemekle itham edenleri, kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini kırmakla itham edip, onlara hain-i millet nazarıyla bakıyorum.

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Pa ge=247

------------

Sözde bir hadis-i şerif'te islamiyetin zararına çalışacak birinden bahsediliyormuş ve bu kişiyi Mustafa Kemal olarak kendine göre tefsir etmiş!!!!

Emirdağ Lahikası, Sayfa 248


O, beni taltif etmek ve bütün vilayat-ı şarkıyeye vaiz-i umumi yapmak için, Ankara ya istedi.

Ben oraya gittim. Bu gelen üç madde, beni, onun dostluğundan vazgeçirdi. Yirmi sene inzivada azap çektim, dünyalarına karışmadım.

Birinci madde : Bir hadis-i şerifin, ahir zamanda an anat-ı İslamiyenin zararına çalışacak diye haber verdiği adam bu olduğunu ef aliyle göstermesidir. Ben, otuz altı sene evvel o hadisi tefsir etmiştim.

Aynen bu adama manası çıkmış. Mahkemedeki müdafaatımın üçüncü esasında izahı var.

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Pa ge=248

--------

Reis-i Cumhura Gönderilen İstidanın Zeylidir Ki Mecbur Oldum .

"Ölmüş gitmiş dünyadan ve hükümetten alakası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir Hadis–i Şerif'in ihbariyle Kur'an'a zararlı bir adam çıkacak demiştim.Sonra Mustafa Kemal'in o adam olduğunu zaman gösterdi.


Emirdağ Lâhikası

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3669&a

-----------------

Risale-i nur'u herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez diyor!!!!

Haşiye O muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur. Yirmi senedir en muannid filozofları ve mütemerrid

zındıkları susturan eczaları meydandadır. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1817

(sayfanın en altında yazıyor.)


--------------------------

Bir kepazelik olan Risale'nin,askerlikten ve kutsal savaştan üstün olduğunu söylüyor!!!

Nur' cular askere gitmiyorlar,kaçıyorlar!Gidenler ise o gözbebeğimiz TSK'yı yıkmak için ellerinden geleni yapıyorlar!!!!!!

Bakın aynen şöyle diyor;Risale-i nur öyle değerli bir kitaptır ki ,kuranın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek ,askerlikten ve kutsal savaştan daha üstündür.benim elimde fırsat ve param olsa, Risale –i nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için; bin lira karşılığında bile olsa bedeli öder ve kurtarırım onları.

Lemalar | On Altıncı Lem´a | 156
Ve ayrıca yine Atatürk'e atıfta bulunarak "başların çoğu sarhoş,okumaz. Okusa da anlamaz" diyor!!!

Diyorlar ki:

"Madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir. Nura karşı muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve

nurun izharından zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz, çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men ediyorsunuz?"

Bu suale karşı cevabın muhtasar meâli şudur ki:

Baştaki başların çoğu sarhoş, okumaz. Okusa da anlamaz, yanlış mânâ verip ilişir. İlişmemesi için, aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzım geliyor. Hem çok vicdansız insanlar var ki,garaz veya tamah veyahut havf cihetiyle nuru inkâr eder veya gözünü kapar. Onun için, kardeşlerime de tavsiye ediyorum

ki, ihtiyat etsinler, nâehillerin eline hakikatleri vermesinler.

Hem ehl-i dünyanın evhâmını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Haşiye http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1330&


--------------------------------------------------------------------

"Risale-i nur,kalbi,ruhu,duyguları aydınlatan ve insanların her derdine ilaç olan bir kitaptır. " !!!!!! diyor!!

Lemalar | Fihrist | 365

bütün musîbetzedelere mânevî bir tiryak ve gâyet nâfi bir ilâç hükmünde bir risâledir.

Bu risâle, maddî musîbetleri, ehl-i îman için musîbetlikten çıkarıyor.

Asıl ehemmiyetli musîbet, kalbe ve rûha gelen dalâlet musîbetleri olduğunu beyân ettiği gibi, musîbetzedelerin ömür dakikaları ehl-i sabır ve şükür hakkında ibâdet saatleri hükmüne geçip, şekvâ kapısını kapar, dâimâ şükür kapısını açar bir risâledir.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1586&a


-----------------------------------------------------

Kuranı kerimin ruhu risale-i nurun cesedine girmiştir.diyor!!!!

Emirdağ Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasının Zeyli | 74

O nurcunun sözünü aşırı bir şeymişl gibi düşündüğüm zaman , kuranın hakikatı bana bana manen şöyle seslendi:

cesede elbiseye bakma ; bana bak.O , benim hakkımda konuşturuyor.Doğru söylemiş! Kuran böyle söyleyince bende artık itiraz etmedim.

Bu zat, doğrudan doğruya hakaik-i imaniye ve Kur'âniyeyi bir şahs-ı manevi mahiyetinde, Risale-i Nur şahs-ı manevisinin cesedine girmiş ve eczalarının libasını giymiş bir tarzda, fevkalade bir sena ile ona hitap ediyor. Ben, baktıkça, birden itirazkarane hüsn-ü zannı pek ziyadedir tahattur ettiğim dakikada, hakikat-ı Kur'âniye manen dedi: "Cesede, libasa bakma; bana bak: O, benim hakkımda konuşuyor.

Doğru söylemiş." Ben daha ilişmedim.


http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3515&a

---------------------------------------------------

Risale-i nur, Kuran'ın bir mucizesi imiş... miş... miş!!!

Mesnevi-i Nuriye | Katre | 71

Risale-i nur kuranın bir mucizesi olduğu için , her şeyde bir marifet penceresi açmıştır.Bu kitap kurana mahsus bir sırrı çözerek,bir yıllık işi bir saatte görecek duruma ulaşmıştır.. Risale-i nur,peygamberin asası gibi , nereye vurmuşsa su çıkarmıştır.

Kur'ân ise, bize asâ-yı Mûsâ gibi bir hakikat vermiştir ki, nerede olsam, hattâ taş üzerinde de bulunsam, asâyı vuruyorum, mâ-i hayat fışkırıyor.

Âlemin haricine giderek uzun seferlere ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum


http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2355

------------

Kur'ân ise, bize asâ-yı Mûsâ gibi bir hakikat vermiştir ki, nerede olsam, hattâ taş üzerinde de bulunsam, asâyı vuruyorum, mâ-i hayat fışkırıyor.

Âlemin haricine giderek uzun seferlere ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2356

----------

Çekirgeler, kuşlar bile Risale ile ilgileniyorlarmış!!!

Emirdağ Lâhikası | İkramı İzhar Mektubunun Tetimmesi | 61


Diğer yaratıklar nasıl risale-i nurla ilgileniyorlarsa,kuşlarda ,ilgilenirler elbette onunla … kuşlar risale-i nuru , başarılarından dolayı tebrik edip alkışlarlar.

risale-i nura çekirgeler , kuşlar bile ihtiyaç duyarlar .onun için risale-i nur okunurken gelir;onu dinlerler.hatta yalnızca risale-i nuru değil ;nur şakirtlerinin gelen mektupları bile dinledikleri olur bunların.

Marangoz Ahmed in gönderdiğimiz mektupları arkadaşlara gecede okumak zamanında, iki çekirge mektubun başına gelip ta bitinceye kadar dinlemelerini gördüm. Birkaç gün evvel biz mektubu yazarken,iki güvercin, mektubun makbuliyetini ve müjdeci serçe ve kuddüs kuşlarının müjdelerini tasdik ettikleri gibi, marangozun iki çekirgeleri de güvercinleri ve müjdeci kuşları tasdik ederek, "Biz dahi Risale-i Nur u tanıyoruz diye" lisan-ı halleri ifade ediyor diye latif ve manidar tevafuk olmuş.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3483&a

----------------------------------------------------

Yağmur ve şimşek meleği,risale-i nuru alkışlıyor.

Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım


Güzel Mektuplar | 183Risale-i nuru sadece kuşlar değil,gökte ve kuşlar bulunan her şey de alkışlıyor.Bu kitabın kerameti,yalnızca insanlar da,hayvanlarda,uçan kuşlarda değil,cansız cisimlerde bile kendini gösteriyor.Bu keramet karşı koyuyorsa yağmur yağmıyor.Ayrıca kuraklık oluyor.Gerekli kılıyorsa yağmur yağıyor.Yağmur ve şimşek

meleği,risale-i nuru alkışlıyor.Ona saygısızlık gösterildiği,aleyhine bir iş yapıldığı zaman yeryüzü itiraz ediyor.Bu yüzden deprem oluyor.Kainat,risale-i nurun serbest bırakılmasına sevinirken onun mahkum edilmesi toplattırılması karşısında hiddetle şidetini gösteriyor öfkeleniyor.(sikke-i tasdiki gaybi)

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3941&a


----------------------------------------------------------

2.Dünya savaşına katılmamızı Risalei nur engellemiş!!!!

Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar | 180"dünya savaşına katılmamızı önleyende risale-i nur olmuştur.

Risale-i nur kerametiyle bela ve felaketleri önlüyor.böylece risale-i nurun kerameti sadece yaratıklarda değil olaylarda da etkisini gösteriyor.anadoluya gelecek bela ve felaketlerin önüne geçmekte risale-i nuır en önemli bir rol oynuyor.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3938&a

------------------------------------------------------


Buradan sonra şimdi de risale-i nur denen kepazeliği kendi aklınca göklere çıkaran kürt saidi görüyoruz!Yazdıklarına iyi dikkat edin hepsi saçmalığın daniskası,deli saçması şeyler!Öve öve bitiremiyor garibim bu kepazeliği Kuran'da bile bu kadar mucize yok.Risale-i Nur'a laf edenlerin elleri ayakları kırılmış,hayatları ellerinden gitmiş,işleri bozulmuş bak bak sen okuyun aşşağıdakileri okuyun ne zartlamalar var...

Risale-i nur düşmanları teslim almak zorunda bırakan elmas bir kılıçtır.(sikke-i tasdiki gaybi Ölüm hakikatının muammasını yalnızca Risale-i nur çözmüştür.(meyve risalesi) Risale-i nur said nursiye Allah tarafından verilmiş.( bediüzzaman 1960 cevap veriyor)

risale-i nurun kerameti öldürücü zehirlerin 9 kat daha tesirlisini yutan adamı bile ölümden kurtarıyor.risale-i nurun kerametiyle bu kadar tesirli ve öldürücü zehir üstada yutturulmuş ama ona tesir etmemiş.( (sikke-i tasdiki gaybi) risale-i nurun kerameti kendisine önem vermekte kusur edenlere tokat vurmak biçimindede kendini gösterir.bu tokatlardan kimileri zecr ve ceza tokatıdırlar.kimileride şefkat tokatıdırlar.Risale-i nur tarafından vurulan tokat olaylarının sayısı 100 den fazladır.Vurulan tokatlarla bazı kimselerin işleri bozulmuş durumları sarsılmıştır.Bazı kimselerin sağlıkları bozulmuş hatta kalem tutan elinin parmakları kırılmıştır.Bazı kimselerin malları hatta hayatları ellerinden gitmiştir(Bu kadarda zartlama be).(lemalar risalesi)

Ekmek ve suya ne kadar ihtiyaç varsa,risale-i nura da o kadar ihtiyaç vardır. .(Emirdağ lahikası)

Peygamberimiz nasıl sadece kuran kerimin tercumanı idiyse üstatda risale-i nurun bir tercumanı durumundadır.(Oha artık bee adam kendini Hz.Muhammed'in yerin koyuyor yuhhhh) (hizmet risalesi)

Risale-i nur peygamberimizin risaletinin bir mirasını verir üstada.(iman hakikatlaeri)

Risale-i ur bu çağda , bu tarihte bir urvetil vuska kopmayan kulptur.Kopmaz bir zincirdir.Bir Allah ipidir.Bu Allahın ipinei elinei alıp tutunan kurtulur.(meyve risalesi)

şeraite nüfuz etmenin en kısa , en hatasız en zevkli yolu ; risale-i nura bağlanmaktır.( meyve risalesi)

risale-i nur kendisine hizmet edenleri , başta talebelerini mutlaka cennete götürecek.(sikke-i tastiki gaybi)

risale-i nur , herkese ,abı hayat=hayat suyunu , yani ölmezlik suyunu içiriyor.Musa peygamberin asası,nasıl bir taştan 12 çeşme akıttıysa ve gerek musayı , gerek beraberindekileri nasıl susuzluktan kurtardıysa,risale-i nurda öyledir.bir kuran asasıdır.(miftahül imam)


Risale-i nur ve talebelerinin uğraştıkları,yeryüzündeki bütün önemli görevlerden daha önemlidir.(hizmet rehberi) Risale-i nuru okumak , ona hizmet etmek bir ibadettir.Ona hizmet üç aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilir(Risale-i nura hizmet oruç tutmaktan,üç aylardan daha da haırlıymış çüşşşşşş).( meyve risalesi) Risale-i nur u okumak ve yazmak , alim olmak için yeterlidir.Başka bir şey istemez. meyve risalesi) fazla değil yalnızca 1 yıl bu risaleleri ve onun verdiği dersleri okuyan kimse,bu zamanın en önemli en gerçek alimi olur.

Hatta hiç anlamasa bile,değil miki,risale-i nur talebelerinin manevi bir kişilikleri vardır.Öyleyse bu zamanın alimidir.Sizin kalemlerinizde,o manevi kişinin parmaklarıdır.Öyleyse hadiste gösterilen sevabı alırsınız.(nur meyveleri)


Risale-i nur bir elektiriğe benzer .Son derece yüksek ve derin bir ilimdir o.Öyleyken,ne tahsile,ne ders çalışmağa,hacet kalmadan,zahmet bile çekmeden herkes onu anlayabilir.(sikkeyi tasdiki gaybi)

Nur medreseleri eski medreselerden farklıdır.Eski medreselerde 5-10 yıl okumaya karşılık,risale-i nur okutulan yerlerde 5-10 hafta okumak yeter.Çünkü risale-i nur , 5-10 haftada 5-10 yıllık sonucu

verebiir. (sikkeyi tasdiki gaybi)


Risale-i nura itiraz edilemez.yapılacak bir itiraz,en ulu kişilerden kutubu azamdan da gelse aldırış edilmemelidir.(hizmet rehberi)

Risale-i nur günahlara kefarettir. (sikkeyi tasdiki gaybi)

Risale-i nur,herhangi bir günahın terk edilmesinden doğacak günahı bağışlattırır.(taryak)

Risale-i nur tek başına bir ordu kadar güçlüdür.( sikkeyi tasdiki gaybi)


Risale-i nurdaki güç hiçbir cemiyette , hiçbir komitede yoktur.(sözler risalesi)

40 yorum:

Adsız dedi ki...

Bizleri risale bilgileriyle aydınlattığınız için teşekkürler. Ancak bu bilgiler belliki başka bir yerden hiç emek uğraşılmadan kopyalanıp buraya yapıştırılmış ve yorum yapılmış gibi geldi bana. Ayrıca risaleleri hiç okuma zahmetine bile katlanmadığınız belli. Yada en azından buraya kopyalayıp yapıştırdığınız metinlerin olduğu kısımları yerinden bulup başını ve sonunuda okuyarak buraya yazmanızı tavsiye ederim. Buraya kopyalayıp yapıştırdığınız bilgilerde hiç bir çarpıklık görmüyorum. Ayrıca bazı kelimeler ve anlamları değiştirilmiş. Ben bu tür konuların risalelerde bu kadarla sınırlı olacağını zannetmiyorum. Çünkü risalelerde herşeyin en ince ayrıntısıyla işlendiğini ve ayrıca sadece akla değil kalbe, ruha vb iki kere iki eşittir dört eder decesinde kati bir şekilde ispatlanarak anlatıldığını biliyordum. İnşallah bir dahaya daha çok risaleleri okuyup inceleyerek daha fazla orijinal metinleri orijinal risalelerden alır buraya yapıştırırsınız. Böylece daha fazla bilgiyi paylaşmış oluruz. Böylece risaleleri ve Said Nursiyi başkalarının yorumlarından değil kendisinden öğrenmiş oluruz. Şu internet ne kadar okuma alışkanlığımızı etkiledi.

Adsız dedi ki...

slm risale-i nura ve kürtlere dil uzatanlar kefazelerin en kafazesidirler rezilinsan sen evliyalara laf atacağına kendin seviyendekilerine bak ve senin gibi düşünenlere yinede Allah seni islah etsin dengesiz ve medeniyetsiz sana insan demem çünkü ha sen ha israil fark etmez.

suat dedi ki...

selamın aleyküm,bu yazıyı hazırlayan arkadaşa teşekkürler sayesinde yüzlerce TALEBE buldu bizi ve işin iç yüzünü öğrendiler ve gördük ki ÜSTADA ne kadar ilişseler,iliştiklerinin çok fevkınde risale-i nura ihlaslı,has ve sadık kardeşler yetişiyor vesselam

Adsız dedi ki...

Kardeşlerim ben bile hayatımda hiç Risale-i Nur okumamış biri olarak bu yazılanlarda bir sakınca görmedim.BUnu buraya koyan arkadaş hangi mantıkla okudu çok merak ediiyorum.Bu zihniyet ne zaman böyle bir şey ortaya atsa okuyorum ve tam tersi sonuca varıyorum Allah bunlara akıl fikir versin.Dua edelim.Allah Perde çekilmiş gözlerindeki Perdeleri kaldırsında birdaha okuyup aydınlansınlar.Bu insanlar karanlık gecede önünü göremeyen ve şimşek çakıp biraz aydınlık olunca yürüyen sonra tekrar karanlığa gömülen insanlara benzerler.

Adsız dedi ki...

bize söyleyecek laf birakmamis arkadaslar allah ebeden razi olsun hepsinden ...ya rabbi sana sükürler olsun ki risale-i nurlari tanidik ve insaallah üstada talebe olduk .sizi gibilerin yazdigi bu seviyesizce safsatalara ancak sizin gibi safdiller inanir ,ehli iman asla degil..cenab-i hak siz ve sizin gibileri islah etsin (amin )surdaki yorumlarda lehinize bir yazi varmi acaba ?hic düsündünüzmü ??bu ile biseyler anlatamamis size besbelli ..ama suda varki bazi müsübetler neticesi itibariylede hayir olabiliyor.belki farkina varmadan bircok arkadas sayenizde nurlari tanidi..buda güzell:))rabbim sizlerede istifade etmeyi nasip etsin AMINNNN..

Adsız dedi ki...

ARKADAŞ SENİN ADINA HEM SEVİNDİM HEMDE ÜZÜLDÜM SEVİNDİM RİRPARÇADA OLSA RİSALE OKUMUŞSUN ÜZÜLDÜM ANLAMAMIŞSIN SANA TAVSİYE EDİYORUM TEKRAR OKU ANLAMADIN TEKRAR OKU İNANKİ OKUDUKÇA KENDİNE GELECEKSİN AYRICA O ALIP YAPIŞTIRDIĞIN SAYFALARI ALIP YAPIŞTIRACAĞINA KİTAPLARIN TAMAMINI OKUSAYDIN BELLİKİ SEVGİ ŞEVKAT KARDEŞLİK VE MERHAMET HENÜZ SANA UĞRAMAMIŞ AMA BU KİTAPLARA MUSALLAT OLMUŞSUN BELİ DİLERİM ALLAHTAN ŞEVKAT TOKATI SENİNDE BAŞINI OKŞAR BİGÜN ALLAH ISLAH ETSİN SENİ

Adsız dedi ki...

:))))))))))))))))))))))))) bunları copyalan copyacıya :)) birkere rusyada yasaklanan bişey yok aksine 2011 yılını said nursi yılı sectiler ..ayrıca m.kemal e yazılmış direk bi cümle yok deccal demiş sen mustafa kemal demişsin cok ayıp kardeşim senin niyetin nee ....kartlarımızı acalım lütfen

Adsız dedi ki...

İngiliz destekli Kürt teali Cemiyetinin 5 kurucusundan biri olan ve kendini peygamber sanan 5 kuruş etmez Nuriş ne kadar da meraklısıymışsınız.Adam Cumhuriyet rejimine karşı.Kürt devleti kurmaya çalıştığını da sokaktaki çocuk bilir.Doğru düzgün araştırın da ondan sonra tapın Fetoş ve Nuriş'e.Eğer müslümansanız ki öyle olduğunuzu hiç sanmıyorum peygamber anlayışınız Hz. Muhammed de biter.Fetoş ve Nuriş de kim olur dersiniz.Çünkü Kur'an da böyle yazıyor.Bu adam kendini peuygamebr sanan ve doğu anaolduda kürt devleti kurmaya çalışan bir vatan hainidir.Önce araştırın!

spentipay dedi ki...

GERÇEKTEN BU SAYFAYI YAZAN İNSANDA BİRAZCIK BİLE AKIL OLSAYDI BU ALLAH'IN VE İNSANLARIN SEVDİĞİ ,SAYDIĞI VE HÜRMET ETTİĞİ BU ADAMA BUNLARI DEMEZDİNİZ.KİMİN HAKLI KİM HAKSIZ OLDUĞU AHİRETTE BELLİ OLACAK.ALLAH'TAN DİLERİMKİ BU SAYFAYI SUNAN VE ONUN GİBİ OLAN DİN DÜŞMANLARINI ALLAH YA HİDAYETE ERDİRİR YADA CEHENNEMDE ONLARI KÜL EDER VE EDECEKTİR.BEDİUZZAMANIN DEDİĞİ GİBİ 'ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM'.O GÜN CEHENNEME DİYECEKLER DOLDUNMU CEHENNEM DİYECEKKİ DAHA VARMI.ALLAH BİZ MÜ'MİNLERİ CEHENNEM AZABINDAN KORUSUN VE BİZİ BU DÜNYADA ZALİM OLANLARDAN EYLEMESİN.AMİN.SİZİN GİBİ İNSANLAR BÖYLE DEDİKÇE İNSANLAR DAHADA ONA VE RİSALELERE YÖNELECEK.SİZİN GİBİLER ONA YAŞAMINDA YAPMADIĞINI BIRAKMADILAR.O YENİK DÜŞTÜMÜ YOK.EYER SÖYLEDİKLERİNDE YANLIŞLIK OLSAYDI VE ALLAH İÇİN YAŞIYOR OLMASAYDI BELKİ 20 DEFA ZEHİRLEDİLER HER SEFERİNDE ALLAH İSTEMEDİĞİ İÇİN O GENE KENDİNE GELDİ VE BİR ETKİ ETMEDİ O ZEHİR ONA.BEN BURADA ŞUAN BU YAZIYI YAZARKEN BİLE HAYRET EDİYORUM BİR İNSAN BU KADAR AKILSIZ OLUR SİZİN GİBİ.BURDAKİ LAFIM BU SAYFAYI YAPAN VE YAYINLAYAN İÇİN GEÇERLİDİR.MÜ'MİN KARDEŞLERİM ÜZERLERİNE ALINMASINLAR.EYER BU SAYFAYI YAYINLAYANDA BİRAZCIK BİLE AKIL OLSAYDI BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAĞI GİBİ HEMEN İMANA GELİRDİ.AMA NE YAZIKKİ KALBİ O KADAR KARARMIŞKİ GERÇEKLERİ GÖRMÜYORLAR.

Adsız dedi ki...

Bu sayfayi yazan ukala kendim kadar eminimki yazdiktan 3 sonraya kadar basina kötü bir olay gelmistir bundan o adamin verilen hayati kadar eminim cesareti varsa yazsin buraya evet basima olay geldi diye,, he gelmedi derse yalandir gelmistir ama onda akil olmadigi icin belki farkinda degildir, eger farkinda degilse benim bunu yazdigim tarih belli asagida 3 güne kadar bir hastaligi cikacaktir insaallah... selam ederim o akilsiz zata........

Adsız dedi ki...

Kur'an'a inanın ve okuyun. risale falan koruyacakmış. arkadaşlar bunların Sevgili Peygamberimize ve Yüce Allah'a hakaret olduğunu anlayamıyor musunuz. Risale başına birşey getirecekmiş. Hadi oradan. İmanını tazele önce...

Adsız dedi ki...

Allah cc seni bir gün ıslah ederse bu yazdıklarını bu şekliyle yayınlamayacaksın. Hatta hatalarını ve vehimlerini müşahede edince düzelteceksin. Fakat unutma! ıslah olduğunda...

Adsız dedi ki...

İşte bu nedenledir ki din afyondur denmiş. Bir delinin arkasından koparılan fırtınaya bakın. Risaleler şirktir. neresinden bakarsanız bakın. Allah-u Teala Hz. Muhammed i son peygamber olarak seçmiştir. Nedeni de Kur'an tamalanmış ve son sözün söylenmiş olmasıdır. Zaten Bu noktadan itibaren son dininin koruyucusunun da bizatihi kendisi olacağını belirtmiştir. Şimdi kalkmış bir meczup Yüce Kur'anı eksik telakki edip onu tamamlamaya çalışıyor. Diğer saçmalıklara değinmiyorum bir kere.
Bu arada ben de bir aralar Risaleleri anlatan meclislere dadanmıştım. Güzel güzel ilim hatim edip feyz alıp hidayet emelindeyken çok soru sorduğumdan olacak zaar zat-ı alilerimi sepetlediklerinden bu yoldaki kutlu cihadım nihayete eremedi maalesef. İlim irfanım da yarım kaldı bir güzel. ne diyeyim günahları boynuna.
Kur'anı getirin, ayetleri getirin gücünüz yetiyorsa eyvallah...
İslam eksik te bir meczuptan medet mi umuyor.
Allah sizi ıslah etsin diyeceğim ama şirk içindekilere Yüce Yaradanın bile faydası olmaz.

Adsız dedi ki...

TEPKİ TOPLAMAK İÇİN ARAŞTIRDIĞINIZ BU METİNLERİ BİRAZCIK OKUSAYDINIZ ZAMAN BÜYÜK ALİMİ OLURDUNUZ. YAZIK ALLAH KALBİNİZE İMAN VERSİN.

Adsız dedi ki...

yav ne acayip adamlarsınız...hem memleketi kurtarma sevdasındayız diyorsunuz hem de bediüzzaman a laf atıyorsunuz...ben risale-i nur un tamamını okudum...kürtçülükle alakası da yok...tek dert iman kurtarmak...okuyun risaleleri de görün...fetullah ile risale-i nur u ayırın artık..biri CIA ajanı diğeri kuran tefsiri..cahilliklerinizin haddi yok...ayrıca taptığınız atanız yahudi ve masondur...yav kemal kendi bile sorulunca hayır demiyor susup yahudiliğini kabul ediyor siz kim oluyorsunuz da söz söylüyorsunuz?..ayrıca 1298 selanik asli mahmemesi kararı var bulun da okuyun ve taptığınız adamın babasnın bile olmadığını anasının kerhanede çalışan hayat kadını olduğunu osmanlı mahkemesi kararından öğrenin!!!...yazık sizin halinize çok yazık...

Adsız dedi ki...

bu ülkede herşeyin fazlası ve aşırısı zarardır arkadaşlar aklı selim olmak gerek burası türkiye burada can düşmanımız olan israilli yahudiler bile zengin oluyor gerçek ülke sahipleri aç gaziyor.köylü olmasa şehirli acında ölür ama hör görülende o aç kalanda ama ürettiklerini yiyen beş para etmez adamlar yok sait nursiymiş yok dinciymiş yok dinsizmiş bunları bırakın artık ülke hep uçuruma gidiyor ha beriniz yok. dışa bağımlılık oldukca acız aç. adam uçak veriyor şifresi kendinde o izin vermeden uçamazsın bu böyle gitmez aklmızı toplayalım kalın selametle

ali kökay dedi ki...

s.a. arkadaşım üstad hepinizin zulüm ve taassublarına rağmet,30 sene sürgün hayatına rağmen,size hakkını helal etmiş.yeter ki siz imanla aklınızı başınıza alın diye. risale-i nur sizin elinizle bile neşredilmiş oldu. inşallah sende nasibini alırsın.dünya risale-i nur okuyor. güneş üflemekle sönmez,gündüz göz kapamakla gece olmaz,gözünü kapayan yanlız kendine gece eder.

Adsız dedi ki...

Acıyorum buarada kendi sitelerinizden sayfa sayfa kürt saitin ne mal olduğunu bir akıl hastası olduğunu belgelemiş hem de dedğim gibi kendi kaynaklarınızdan vurmuş sizi hala konuşuyosunuz üstat şöyle üstat böyle diye ya...beyin var mı sizde ,müslümanlık var mı sizde ya tapınmadığınız kaldı deli saçmalığına sizin asıl kitabınızı okuyun ya risale nedir ki...Ayrıca ben 10 senedir üstat dedğiniz o deli ye ve talebesi başta fetoşa bir sürü küfür ediyorum başıma halabişey gelmedi.Atatürke dil uzatan vatan hainleri sizi....

Turhan Demir dedi ki...

spentipay "GERÇEKTEN BU SAYFAYI YAZAN İNSANDA BİRAZCIK BİLE AKIL OLSAYDI BU ALLAH'IN VE İNSANLARIN SEVDİĞİ ,SAYDIĞI VE HÜRMET ETTİĞİ BU ADAMA BUNLARI DEMEZDİNİZ." demısın oglum sen ılk Kur'an-ı Kerim'i oku bak bakim ne yazıyor orda bıde Allah(c.c)'nün kimi sevip sevmediğini sen bilemezsin bu şirke bile girebilir ve her zaman aklıma takılan birşey olmuştu risal-i nur hakkında kım oluyorsunuzda sai nürsiyi hatasız görüyosunuz paygamber mi(haşa!) günaysız Kuran-ı Kerim ayetlerinde demiyor mu peygamberlerden baska herkes gunay ısler dıye sen ne curretle boyle konussurda yazarsın Allah(c.c) hepinize akıl fikir versin derim ama azıyı yazan arkadasında kör oldugu gerceği(bence) gözumden kacmadı kafasında blırlemıs bır hedef paso herseyı oan yoruyo sankı paranoyak olmus bu konularda Atatürk'ü ilah(haşa) sanan tiplerden gibi gldı bana hadi bakalım hayrola

Adsız dedi ki...

KATIKSIZ SAFSINIZ YANI.
Risale-i Nurdan da ankamadiginiz Ve size akil veren akılsızların gazına geldiğiniz belli oluyor. Şöylele ki;
1- Öncelikle Ustad Bediüzzaman o risale'yi (şualar) kemal Mustafa'dan önce yazmıştır. Kendi tabiriyle, ben bir elbise diktim siz ise kemal Mustafa'ya giydirdiniz demiştir. KEMAL DECCAL İSE VE SİZ BUNU FARKETTİYSENİZ YAPACAK BİŞİ YOK. ÇÜNKÜ SAVCI DEMİŞ.
2- Dikkat ederseniz üstte madde var ve altında Ustadın savunması var. Deccalı savcı diyor ki; Sen Kemal'e deccal demişsiniz risalede.
3- halbuki o maddelerin EN BASINA ÜSTADIN AÇIKLAMASINA BAKALIM:
4-Yirmi sayfadan ziyade arkadaşlara ait olduğundan, yanlışlarını beyan etmedim. Bu yanlışların hepsi yüzden geçer. Mahkemede kırk sayfa iddianame iki saate yakın dinlettirildi. Hem hukukumuza, hem hayat-ı şahsiyemize, hem hayat-ı içtimaiyemize ve şerefimize ve Risale-i Nur’un kıymetine çok dokunduğu halde gücenmediğimize mukabil, iddianameyi yazan zâtın me-selemizdeki sathîliğine ve dikkatsizliğine ve cerbezeliğine dokunacak bir cihet varsa onun da gücenmemesini ve mahkemenin de tamamen itiraznamemi okumaklığıma müsaadesini talep ederiz.
Mahkemede aleyhimizdeki iddianamede "Yüz yanlışını ispat etmezsem yüz sene cezaya razıyım" diye iddia ettiğime bir hüccet olarak, iddianamenin kırk sayfasında, şahsıma ait on beş sayfada seksen bir yanlışını gösteren bu cetveli takdim ediyorum. Said Nursî.

Adsız dedi ki...

Vitamin E comes in the kind of capsule and oils. This is the most typical pores and skin moles kinds that strikes throughout childhood.My weblog :: dermatend Results

hakuhukuk dedi ki...

Bu yaziyi yazanin cahil yada irkci veyada beyni yikanmis hakaretlerle nereye varacagini saniyor suc bizdeki bu sacmaliklara 2 dakkamizi ayiriyoruz bi bak bakalim m.kemalinin islamla bagdasan bi yonleri varmi varsa kactane onlari bi kontrol et.

hakuhukuk dedi ki...

Sen kuran I kerimdenmi bahsediyorsun supheliyim ama ondan bahsediyorsan sana diyim bu gun kuran okuyup anlayan kac kisi var ustad gelecek nesilin anlamasi icin mealler yazmis anlamini yazmis sen kurani okuyup anliormusunki biraz daha arastir gun gelecek size aslin8zi unuturacagiz elinizde bir tek kuran kalacak ve siz onu okuyacaksiniz ama ne demek istedigini anlamayacaksiniz bunun icin ustad gibi hayirli insanlar vesilesiyle bunlari nasib olursa ogreniyoruz tabi nasib olana..

Adsız dedi ki...

https://www.facebook.com/kiyametrisalesi
Bu kitapta Risalei Nur kitaplarındaki iddiaları Hz. Ali Mevlana Yunus Emre gibi İslam Büyüklerinin eserleri ve sözleri ile karşılaştırıp değerlendirdik. Destek verenlere teşekkürlerimizi sunarız.

Arif Tufan dedi ki...

Risale-i Nurun asılsız iddialarını Kuran ve İslam büyükleri ile karşılaştırıp Cemaat gerçeklerini ortaya koyan kitap Kıyamet Risalesi yayınlandı.
http://www.dr.com.tr/kitap/kiyamet-risalesi/arif-tufan/din-mitoloji/din/urunno=0000000591694
https://www.facebook.com/kiyametrisalesi

direniş saklı inciler dedi ki...

değerli din kardeşlerim:yol uzun yük ağırdır diyor allah azze ve cele bir kudsi hadiste bir ayette ise biz bu yükü dağlara verdik kabul etmedide insan üstlendi.sadete gelirsek hepimizin önceliği kuran ve hadistir bunda sanırım aklı olan herkez hemfikir.falanca kişiye bağlanmak farz değil ise de önemli bir konudur ama olmazsa olmaz değildir.şimdi iki örnek üzerinden bir değerlendirme yapalım.1:imam rabbani müceddidi elfi sani 2:bediüzzaman said nursi.ön yargılı olmak farz çünkü müslüman olduğunu söyleyen her kişinin önceliği kuran ve hadis olmalıdır ve bir mezhep üzere olmalıdır hak mezhep 4tür hak fırka ehli sünnet'tir.dönelim konuya:1.örnekteki zat 1000 yılın müceddidi,yenileyicisi yani bid'at leri kaldıran kişidir bu zat üzerinde söz birliği vardır yani bütün bir islam alimi bunu böyle kabullenmiştir.2:bediüzzaman said nursi:bu zat üzerinde tam bir mutakabat yoktur öyleyse herkez için kesin değildir ve üzerine yazılmış düzinelerce reddiye vardır ve genelde ehli sünnet reddiyelerde bulunmuştur.şimdi birde ebedi kurtuluş ile kurtulmak her kişinin olmazsa olmazıdır buda ihlaslı olmaya bağlıdır.ebedi kurtuluş demek ebedi bir cehennem azabını tadmadan ebedi bir nimet cenneti ile şereflenmektir.ne yazık ki bu konu şimdilerde sulandırılıyor bazı muhteremler kafir yani allah azze ve celle'nin bildirdiğinden başka yol arayanlar cehennemliktir orada ebedi kalıcılardır derken aciz bir beşer'de çıkıp hayır onlarda cennete girebilir diyor ve buğz edilmeyi hakkederken sürekli kendini övüp düştüğü tuzağa bilerek veya bilmeden başkalarınıda düşürmek istiyor.kimse kimseyi tenkit etmemeli ama uyarmalıdır eyer bunu yapmazsa ılımlı bir islam yaşamış olur yani ben kurtulayımda gersi yesin birbirini banane demiş olur halbuki nefsi onu yer bitirirde oda kendini kandırır bunu yaparkende rabbinide kandıracağı olgusu büyür hemde bunun böyle olduğunu anlayamacak kadar nefsi kalbini örtmüş olur nefsi emmaresi onun gözünde kamil olurda kendi kamil olamaz nefsinin ve onun arzularının çektiği yere boş hayaller ile gider buda ateştir ki allahuteala bizi korusun amin.demem o ki din kardeşim git peşinden dilediğinin ama hakkındaki iddaları kuran ve sünnet ışığında birdaha gözden geçir hala bişeyler senin için doğruysa devam et,ama bana sorcak değilsin biliyorum da yinede sorcak olursan sen şüphelilerden uzak dur derim.sana doğruyu bulmanın sırrınıda vereyim:kendini hiçbir zaman tam hidayete ermiş gibi belleme bu çoğu zaman büyük bir tuzaktır.bu dahada önemli bu halde bol bol la ilahe illalah de,selam ve dua ile.

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Nurculuk'un İç Yüzü dedi ki...

Burada da işinize yarayacak bazı bilgiler mevcut. http://risaleinurgercegi.blogspot.com.tr/

Unknown dedi ki...

çok teşekkürler ama çok cahilcr konuşuyosunuz insanları paralele çekmeye çslışıyodunuz en azından hür adam filmini biz izle belki bişiyler görürsün srdından biraz risale oku belki biraz zihnin gelişir?

ahirzaman yareni dedi ki...

çok teşekkürler ama çok cahilcr konuşuyosunuz insanları paralele çekmeye çslışıyodunuz en azından hür adam filmini biz izle belki bişiyler görürsün srdından biraz risale oku belki biraz zihnin gelişir?

Unknown dedi ki...

Senin gibi ahlaksiz insanlara ettigim bi satir kelime boştur ama ALLAH'ın azabı çetindir vede kudret sahibidir ALLAH in azabi uzerine olsun kafir insan...

Adsız dedi ki...

Akılsız adam sen kuranı hiç okumamışsın bitaz okusaydın buyle konuşmazdın risale-i nur kuranın devamı değil kurandaki ayet hadis ve çoğu şeylerin açıklamasını yapıyor bence sen bir şeye karar vermeden önce kuran ve risale-i oku

Adsız dedi ki...

Admin cok saol mustafa kemal ve ismetin gercek yuzunu tanidimis oldum. Maksat tam tersiydi herhalde ama olsun cok faydali bilgiler var icerikte.

  Videolar

  Tayyip Erdoğan: BOP Eşbaşkanıyım

  Link: sevenload.com

  Tayyip Erdoğan: Diyarbakır'ı BOP'un Merkezi Yapacağım

  Link: sevenload.com

  NİHAT GENÇ TÜRK GENÇLİGİNE SESLENİYOR​ - ARTIK UYUNMA ZAMANI

  Link: sevenload.com

  Abdullah Gül'ün Colin Powell ile Gizli İHANET Anlaşması

  Link: sevenload.com

  Fethullah Gülen Hz. Muhammed'e gerek yok diyor

  Link: sevenload.com

  Fethullah Gülen Müslümanların düşamanı Hristiyanlarla ittifak yapalım diyor.

  Link: sevenload.com

  Fethullah Gülen Papaz okulu açılsın diyor

  Link: sevenload.com

  Fethullah Gülen ve Haçlı Komutanı Papa'nın elinin öpülmesi

  Link: sevenload.com

  CIA Ajanı Fethullah Gülen Gerçeği - 1

  Link: sevenload.com

  CIA Ajanı Fethullah Gülen Gerçeği - 2

  Link: sevenload.com

  CIA Ajanı Fethullah Gülen Gerçeği - 3

  Link: sevenload.com